Informacje dla zwiedzających

 

Ceny biletów wstępu

 • normalny - 10,00 zł
 • ulgowy - 5,00 zł
 • roczny normalny - 80,00 zł
 • roczny ulgowy - 40,00 zł
 • Jednorazowy bilet grupowy dla grup przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Nowy Tomyśl do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w przypadku, gdy liczba zwiedzających jest równa lub większa niż 10 osób łącznie z opiekunem - 4 zł od osoby
 • jednorazowy bilet indywidualny z usługą przewodnika - 15 zł

Obecnie ekspozycja liczy

 • 200 zwierząt
 • 48 różnych gatunków
 • zwierzęta drapieżne,
 • zwierzęta kopytne,
 • ptaki.

Godziny i okresy otwarcia

 • kwiecień 10.00 - 18.00
 • maj - sierpień 10.00 - 19.00
 • wrzesień - październik 10.00 - 18.00
 • listopad - marzec 10.00 - 16.00

Do korzystania z ulgowych biletów wstępu są uprawnione następujące osoby:
- dzieci po ukończeniu 3 lat
-uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 18 roku życia
- osoby powyżej 65 roku życia

Do korzystania z bezpłatnych biletów wstępu są uprawnione następujące osoby:
- dzieci do lat trzech;
- jeden opiekun w przeliczeniu na 10 osób w grupie zorganizowanej (dotyczy mieszkańców gminy Nowy Tomyśl);
- przewodnicy PTTK;
- dzieci i młodzież, nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności, a także dzieci i młodzież do lat 24uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz z towarzyszącymi im opiekunami, jak również uczniowie tzw. szkół życia i towarzyszący im opiekunowie’
- osoby powyżej 16 lat niepełnosprawne w stopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, osoby z I grupą inwalidzką wraz z opiekunami;
- zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych
- członkowie rodzin uprawnionych do korzystania z „Karty Rodzina 3+”.

UWAGA !!! Każdy drugi poniedziałek miesiąca jest dniem wolnym od opłat.